Name *
Name
 

 

Ing. arch. Martin Lukačka

 

 

Adresa: Hronská 5148/6, 821 07 Bratislava, Slovakia

IČO: 47 097 833

DlČ: 1043173274

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu: 5040411595/0900

 

 

Email: lukacka@visionfactory.sk

TelefonSK: +421 902 859 773

TelefonCZ: +420 721 306 502